Samen Urmond op de kaart zetten

Elkaar helpen, is samen bouwen

“Urmond moet meer op de kaart komen”, vindt John Busing. In verschillende kernen van de gemeente Stein zag hij inwoners samenwerken om dingen van de grond te krijgen. Dat wil hij ook in Urmond.

“In Urmond gebeurt er veel. Maar dit is helaas nog te weinig zichtbaar”, vindt John. Gelukkig draagt hij deze mening niet alleen. Ook de werkgroep Visie Urmond en het buurthuis in Urmond-Oost zijn het met hem eens. In tegenstelling tot Urmond zag hij in Elsloo en Maasband DOPs sneller ontstaan. En zag hij hoe inwoners samen in de DOPs meer dingen voor elkaar krijgen. “Dit wilde ik ook graag in Urmond. Elkaar helpen, elkaar opzoeken en samen bouwen.”

“Bouwen is een innerlijke behoefte van mij”

Dat zag hij in Urmond nog te weinig. Zo is er bijvoorbeeld bij de verenigingen nog weinig samenhang. Allemaal hebben ze hun eigen doel. Bij de voetbalvereniging kom je om te voetballen. En bij de carnavalsvereniging vind je het leuk om samen carnaval te vieren. “Ik denk dat het een goed idee is om dingen te delen. Niet alleen kennisdeling en afstemming over activiteiten, maar ook materialen”, zo vertelt hij. John is optimistisch van aard en kijkt graag naar de toekomst. “Ik hou van bouwen en dat heb ik in mijn voormalig beroep als schooldirecteur van verschillende basisscholen ook veel gedaan. Het is een innerlijke behoefte van mij.” Bouwen begint volgens hem bij kinderen. Via de kinderen volgen de ouders en zo volgen er meer.

“Samen feesten, genieten en trots zijn”

Mensen zijn sociale wezens. Daarom is het ook zo fijn om iets te kunnen betekenen voor een ander. “In een ideale samenleving feesten, genieten en bouwen we samen. We halen de trots in mensen terug, betekenen iets voor elkaar en zijn trots op onze omgeving. Iedereen kan zijn bijdrage leveren en kan meedoen. “Het mooie aan onze DOP is dat het iets is van de mensen zelf. We krijgen de mogelijkheid om zelf te creëren, zelf dingen te zien en samen met elkaar in gesprek te gaan. We vragen aan anderen wat ze willen en wat dat voor hen betekent. Uiteindelijk hopen we natuurlijk dat ze willen meewerken om dingen te realiseren. Samen zetten we Urmond meer op de kaart.”