Dorpenteams helpen inwoners

Samen op zoek naar creatieve oplossingen

In de gemeente Stein zijn sinds november 2017 drie dorpenteams opgezet om inwoners te helpen bij hun hulpvraag. “Samen komen we namelijk tot de beste oplossingen om inwoners te ondersteunen”, vertelt Hans de Ridder (buurtmakelaar Partners in Welzijn). Bovendien kunnen we met de dorpenteams preventief én efficiënter werken, aldus Larissa Walczak (wijkverpleegkundige).

In een dorpenteam zitten verschillende mensen met een eigen expertise. Een team bestaat uit een dorpscontactpersoon, buurtmakelaar van Partners in Welzijn, klantmanagers Wmo, Sociale Zaken en Jeugd, consulent van MEE, wijkagent en wijkverpleegkundige. Samen pakken ze een zorg- of hulpvraag van een inwoner op die bij de gemeente, PIW of andere partijen bekend is. “We zoeken naar creatieve oplossingen voor mensen die tussen wal en schip vallen en we bespreken vroegtijdige signalen. We richten ons op wat er echt nodig is om de inwoner te helpen”, vertelt Hans. “Het is dan ook erg belangrijk dat we in het dorpenteam weten wat we aan elkaar hebben. We kijken breder dan onze eigen expertise en kunnen zo beter afstemmen. Dat maakt efficiënt en preventief werken mogelijk”, vult Larissa aan.

“We zoeken creatieve oplossingen voor mensen die tussen wal en schip vallen”

“We komen steeds vaker hulpvragen tegen waar meerdere problemen moeten worden aangepakt. Daarvoor moeten we met meerdere professionals samenwerken”, aldus Hans. Zoals bij dit voorbeeld van een mevrouw met chronische tandpijn die haar behandeling niet kon voortzetten door geldgebrek. Hierdoor kon ze niet meer deelnemen aan de maatschappij en raakte ze volledig geïsoleerd. De tandartsbehandeling zou de schuldhulpverlening in de weg staan en zorgen voor een nieuwe schuld. “Met het dorpenteam hebben we het maatwerkbudget van de Village Deal ingezet en hebben we het tandprobleem aangepakt. Zo kon ze deelnemen aan een re-integratie traject en starten met het aflossen van de schulden. Ze werkt nu aan een gelukkiger bestaan en een betere toekomst”, vertelt Bianca Westerop, (schuldhulpverlener bij de gemeente).

“Dorpenteams helpen inwoners beter en sneller”

“De dorpenteams zijn net gestart, en hoewel het een groeiproces is, zie je al mooie resultaten zoals de inzet van het maatwerkbudget en het leren van elkaar”, vertelt Emilie Klinkers (coördinator DOPsgewijze aanpak en dorpenteams). Dorpenteams zijn meer dan de ‘oude stijl’ casuïstiek overleggen waar enkel over de inwoner werd gepraat. Buurt- en burgerkracht staat nadrukkelijk op de agenda bij de dorpenteams en inwoners kunnen aanschuiven bij hun casusbespreking om mee te denken over oplossingen. Emilie: “In de ideale situatie ben je als dorpenteam bekend bij zowel professionals als inwoners en kun je op tijd, snel en effectief problemen aanpakken en gebruik maken van de mogelijkheden die professionals, vrijwilligers en inwoners in de dorpen bieden. Daarvoor is het nodig om van elkaar te weten wat je doet en wat er aan initiatieven in de dorpen is. Een interessant proces waar we met volle energie aan werken!”

Meer weten over dorpenteams? Zie voor meer informatie: https://www.gemeentestein.nl/dorpenteams

Ook een verhaal te vertellen?

Deel hieronder je verhaal met ons!

Verhaal indienen