De oplossing om in eigen dorp te blijven wonen

Samen zelf bouwen in Berg aan de Maas

Voor jongeren en alleenstaande ouderen liggen er soms weinig kansen om in eigen dorp te blijven wonen. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO), kortweg samen bouwen, biedt kansen. “Een mogelijkheid om eigen dorp te blijven wonen, die ook nog eens financieel aantrekkelijk is”, vertelt Stephan Mausse (Wijontwikkelensamen).

Starters en senioren willen graag in Berg aan de Maas blijven wonen. Maar dat is niet altijd mogelijk vanwege het beperkte beschikbare woningaanbod in het dorp. Mensen nemen daarom steeds vaker het heft in eigen hand om samen huizen te bouwen. “Gezamenlijke projectontwikkeling maakt bouwen en wonen betaalbaar”, vertelt Stephan, “De eindgebruikers bepalen samen welke behoeften ze hebben en maken samen keuzes”.

“Je bepaalt zelf hoe je wilt wonen en met wie”

Het Beatrixplein is het hart van Berg aan de Maas. Hier krijgen mensen de mogelijkheid om samen te bouwen naar eigen wens en budget. “Met CPO bepaal je zelf hoe je wilt wonen en met wie. De initiatiefgroep bepaalt met wie ze samenwerken, zoals architect, adviseur en aannemer. Nog een bijkomend voordeel is dat er al een buurtvereniging ontstaat voordat de buurt er is”. Wij ontwikkelen samen ondersteunt het proces en helpt met hun kennis en kunde.

“We willen langer zelfstandig wonen”

“We zijn op zoek naar andere manieren om oud te worden en daar hoort langer zelfstandig wonen bij”. Dat wordt ook van mensen verwacht en gestimuleerd door de gemeente. Samen bouwen leidt een eigen woning al dan niet met gemeenschappelijke voorzieningen, bijvoorbeeld een gezamenlijke leefruimte of logeerruimte. “We willen graag onze privacy, maar zoeken elkaar op om elkaar te helpen wanneer dat nodig is. Daarmee kunnen we eenzaamheid tegengaan en langer thuis blijven wonen”.

“Mensen zijn trots op het eindresultaat”

Ondanks dat er binnen een gezamenlijk bouwproject compromissen moeten worden gesloten, zijn de eerste ervaringen met deze aanpak positief. “Mensen zijn echt trots op het eindresultaat. De samenwerking loont en dat biedt perspectief voor de toekomst”.

Geïnteresseerd in het CPO-project of wil je meer informatie over het Beatrixplein in Berg aan de Maas? Kijk dan op www.wijontwikkelensamen.nl. Weten wat er allemaal in Berg aan de Maas gebeurt? Kijk dan op: www.gemeentestein.nl/dop-berg