Kansen voor ondernemers in Stein

Stein is Open for Business!

De gemeente Stein wil ondernemers kansen bieden en helpen ontwikkelen. Daarvoor is Open for Business gestart. Wethouder Natascha Wingelaar vertelt hoe en waarom.

Veel te lang kregen ondernemers te weinig aandacht in onze gemeente. Daarom hebben we samen met de ondernemers het Economisch Beleidsplan voor de gemeente Stein vastgesteld. Het zijn de ondernemers die voor het overgrote deel de inhoud hebben bepaald. Als gemeente willen we het vertrouwen van ondernemers (terug) winnen. Daar draagt het beleidsplan aan bij. En we hebben (nieuwe) verbindingen gelegd tussen ondernemers en de gemeente.

Samen op zoek naar het DNA van ondernemend Stein

Het is van groot belang om onze eigen economische identiteit te kennen en van daaruit onze kansen inzichtelijk te maken. Op basis van een analyse van de lokale economische structuur zijn onze sterke punten in kaart gebracht. Op basis van deze eigenheid is in het plan samen met het bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en andere stakeholders een uitvoeringsagenda opgesteld. Het plan dwingt ons als gemeente te focussen op ons profiel en vanuit die focus de juiste keuzes te maken: waar gaan we voor en waar gaan we niet voor. Vanuit dat perspectief versterken we de positie van Stein in regionaal verband en dragen we bij aan een gunstig ondernemers- en vestigingsklimaat.

‘Ja, mits…’ in plaats van ‘Nee, want’

Een lokaal plan heeft meer voordelen. Zo brengt het een cultuurverandering in de gemeentelijke organisatie tot stand, waarbij de vragen van ondernemers centraal staan in plaats van de procedures. Niet dat procedures niet belangrijk zijn, maar ze worden gevolgd vanuit de vraag van de ondernemer. Deze verandering vraagt om bewustwording bij onze medewerkers, waarvoor ze moeten worden getraind en opgeleid. We willen tot een eenduidige en efficiënte samenwerking met ondernemers komen, de bedrijvencontactfunctionaris helpt daarbij. Zij stemt af met ondernemers, maar ook met een bedrijventeam waarin ambtenaren uit de relevante taakvelden onderling afstemmen.
Daarnaast speelt de bedrijvencontactfunctionaris een belangrijke rol bij zowel duidelijke communicatie met ondernemers als in het vroegtijdig in beeld brengen van de wensen en verwachtingen. Bijvoorbeeld als het gaat om uitbreiding of verplaatsing van ondernemingen.

In gesprek met elkaar blijven

Met het beleidsplan als basis wil ik dat we als lokale overheid in gesprek blijven met het bedrijfsleven over zaken als arbeidsmarkt en ruimtelijke ontwikkelingen. Bedrijven, instellingen en lokale overheid krijgen daarmee hopelijk meer begrip voor elkaars positie. Waardoor de lokale overheid laagdrempeliger een beroep kan doen op bedrijven als het gaat om het oplossen van problemen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. En anderzijds de lokale overheid, bedrijven en instellingen elkaar sneller kunnen aanspreken op verantwoordelijkheden of gezamenlijk initiatieven kunnen ontplooien. Ik heb de overtuiging dat door een actief lokaal economisch beleid op de langere termijn de verplichte taken van de lokale overheid worden verzacht en vergemakkelijkt.

Het vastgestelde economisch beleidsplan was een historisch moment. Met naar mijn mening, kansen en mogelijkheden voor de toekomst in het belang van de hele gemeente Stein. Gemeente Stein is hiermee ‘OPEN FOR BUSINESS’! Meer weten? Ga naar www.gemeentestein.nl/open-for-business.

Ook een verhaal te vertellen?

Deel hieronder je verhaal met ons!

Verhaal indienen