Respectvol samen leven

Week van Respect 2018

De gemeente Stein neemt samen met veel organisaties en verenigingen deel aan de Week van Respect 2018. Samen maken zij een statement voor een respectvolle samenleving waar iedereen meedoet.

Respectvol samen leven is iets voor iedere dag. Het klinkt zo gewoon en eenvoudig, maar de praktijk blijkt anders. Discriminatie vanwege afkomst, sekse, huidskleur, seksuele geaardheid of geloof is nog steeds aan de orde van de dag. Tijdens de Week van Respect wordt hier aandacht voor gevraagd en allerlei activiteiten georganiseerd.

‘’Respect tonen begint bij jezelf’’

“Voor IKC de Triviant betekent respect dat leerlingen zich kwetsbaar kunnen opstellen, dat ze zich gezien en geaccepteerd voelen en dat ze het gevoel hebben erbij te horen’’, vertelt docente Karin Pex. Op de school houdt de burgemeester tijdens de Week van Respect een gastles over het thema respect. Respect is nodig voor een veilige omgeving waarin leren en samenwerken centraal staan. Spelenderwijs zet dit jaar in op respect voor de natuur.  Zij gaan met de peuters op pad, ruimen zwerfafval op en zoeken naar mooie blaadjes en kastanjes. ‘’We nemen kinderen mee in hoe ze respect voor elkaar kunnen hebben en geven hierin dagelijks het goede voorbeeld’’, vertelt teamleider Steffie Piepers.

‘’Je kunt hier immers niet vroeg genoeg mee beginnen’’

De Leeswinkel Stein draagt ook graag een steentje bij aan de Week van Respect 2018. “Wij willen ouders betrekken en informeren over cyberpesten. Pesten leidt tot discriminatie en uitsluiting. Met een lezing over cyberpesten willen wij ouders bewust maken van de gevolgen hiervan’’, aldus coördinator Juul Meijers. Ook sportverenigingen doen mee en hijsen de vlag met Week van Respect om te laten zien dat ook zij staan vóór een respectvol Stein waar iedereen meedoet.

De Week van Respect is op 5 november door burgemeester Leurs geopend in het bijzijn van  maatschappelijke partners, inwoners, raadsleden, collegeleden en ambtenaren om samen betekenis te geven aan een respectvolle en inclusieve samenleving in de gemeente Stein!

Ook een verhaal te vertellen?

Deel hieronder je verhaal met ons!

Verhaal indienen